Kontakta oss


Blåst på Alfta Finnskog


arbetsgrupp emot storskalig vindkraftsetableringAktuellt

Länkar till artiklar och forum om energi och vindkraft.

 

Second opinion energi, bevakar det som skrivs om energifrågor

www.second-opinion.se/energi


Följ elproduktionen i Norden totalt och per energislag. Uppdateras var tionde minut.

www.elstatistik.se


Energimyndigheten skapar villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

www.energimyndigheten.seBlogg om skydd av människor, miljö och djur

www.skyddamiljon.nu


Föreningen Svenskt landskapsksydd arbetar för att skydda vår vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar

www.landskapsskydd.se


Branschorganisationen för vindkraft i Sverige

Svensk vindenergi 
             www.alftafinnskog.se                                                                                                                info@alftafinnskog.se