Yttranden och andra skrivelser

Övergivna vindkraftverk på Hawaii.

Ur Daily Mail 2012-03-19.

Bilden är modifierad.

 

NEJ till 83 vindkraftverk på Alfta Finnskog!

 

Här publicerar vi några av våra egna skrivelser, till exempel yttranden till kommunen och insändare till lokalpressen rörande planerad vindkraftspark i Hälsingeskogen.

 

Yttranden och andra skrivelser från arbetsgruppen Blåst på Alfta Finnskog

 

 

Elisabet Engström om kommunens vetorätt, synpunkter från Långtjärnsberg, vårt ansvar för Finnskogen samt vision för Ovanåkers kommun 2030.

 

 

 

Insändare och andra inlägg

 

Om buller från vindkraftverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Länkar till artiklar och forum om energi och vindkraft.

Nu väntar vi på kompletteringen av Bergvik Skogs ansökan om miljötillstånd. Den 7 januari är slutdatum för den.

 

Second opinion energi, bevakar det som skrivs om energifrågor

www.second-opinion.se/energi

 

Följ elproduktionen i Norden totalt och per energislag. Uppdateras var tionde minut.

www.elstatistik.se

 

Energimyndigheten skapar villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

www.energimyndigheten.se

 

 

Blogg om skydd av människor, miljö och djur

www.skyddamiljon.nu

 

Föreningen Svenskt landskapsksydd arbetar för att skydda vår vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar

www.landskapsskydd.se

 

Branschorganisationen för vindkraft i Sverige

Svensk vindenergi

 

 

 

 

 

www.alftafinnskog.se info@alftafinnskog.se

 

Blåst på Alfta Finnskog

 

arbetsgrupp emot storskalig vindkraftsetablering