Kontakta oss

 

Aktuellt

Länkar till artiklar och forum om energi och vindkraft.

Second opinion energi, bevakar det som skrivs om energifrågor

www.second-opinion.se/energi

 

Följ elproduktionen i Norden totalt och per energislag. Uppdateras var tionde minut.

www.elstatistik.se

 

Energimyndigheten skapar villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning.

www.energimyndigheten.se

 

 

Blogg om skydd av människor, miljö och djur

www.skyddamiljon.nu

 

Föreningen Svenskt landskapsksydd arbetar för att skydda vår vackra natur och kulturlandskap från storskaliga exploateringar

www.landskapsskydd.se

 

Branschorganisationen för vindkraft i Sverige

Svensk vindenergi

 

 

 

 

 

www.alftafinnskog.se info@alftafinnskog.se

 

Blåst på Alfta Finnskog

 

arbetsgrupp emot storskalig vindkraftsetablering